курс переподготовки

Мұғалімдерді қайта даярлау

Сіздерді педагогикалық білімі бар мектепке дейінгі және негізгі орта білім беру ұйымдарының педагогтарын қайта даярлау курстарына шақырамыз 📣

▫️Мамандығы – 01140500 «Дене шынықтыру және спорт»

▫️Біліктілік – 4S01140502 «Бейімделуші дене шынықтыру нұсқаушысы»

🕐 Бағдарлама көлемі:
432 сағат – 85 000 тг
512 сағат – 95 000 тг

Оқу аяқталғаннан кейін «Ғылыми-білім беру орталығында» «АҒЖАН» курсты бітіргені туралы сертификат және Республикалық ғылыми-әдістемелік орталықтың растауымен сертификат (432 және 512 сағат) беріледі.

Тіркелу үшін ✍️📱 жазыңыз:

8 (708) 425 01 49 – Батыс Қазақстан облысы, Жамбыл облысы,
Түркістан облысы және Шымкент қаласы

8 (708) 425 58 11 – Алматы облысы және Алматы қаласы

8 (708) 425 01 47 – Атырау облысы, Ақтөбе облысы және Маңғыстау облысы

8 (708) 425 58 11 – Ақмола облысы және Астана қаласы

8 (708) 425 20 78 – Солтүстік Қазақстан, Қостанай облысы, Қарағанды облысы және Ұлытау облысы

8 (708) 425 58 11 – Қызылорда облысы, Павлодар облысы

8 (708) 425 51 89 – Шығыс Қазақстан облысы