Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында инновациялық технологияларды қолдана отырып, мектепке дейінгі білім беру ұйымындағы білім беру процесін жобалау