Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында инновациялық технологияларды қолдана отырып, бастауыш мектептегі оқу процесін жобалау